zaterdag 28 januari 2017

"Fairly and with respect".

                                                  "Fairly and with respect".
 "Fairly and with respect".

Let us play a game of question and answer. We love to play games. Only answer questions with 'yes' or 'no'.  It only requires a few minutes of your free time.

 1) When President Trump said about the cancellation of the meeting with the Mexican President; "If Mexico America is not treated "fairly and with respect", we will cancel the agreements." Question: Is Mexico treated fairly and with respect? Yes or no?

"Eerlijk en met respect".  "Eerlijk en met respect".Laten we een vraag en antwoord spel spelen. Mensen zijn toch dol op spelletjes. Alleen vragen met 'ja' of 'nee' beantwoorden. Het vraagt maar enkele minuten van uw spaarzame vrije tijd.


1)  President Trump zei, over de afzegging van de bespreking met de Mexicaanse President; "Als Mexico Amerika niet "eerlijk en met respect" behandeld, dan zeggen we de afspraken af".    Vraag: Is Mexico "eerlijk en met respect" behandeld ? Ja, of nee?

woensdag 18 januari 2017

Gnosticism: knowing from the inside.

Gnosticism: knowing from the inside. 

Jacob Slavenburg is a Dutch cultural historian and friend, who has gained fame through his books on early Christian movements, written from a modern esoteric philosophy.)
Preface: Now something completely different, less political, more spiritual, although everything is connected, also politic and spirituality  should be more connected with each other. It is important to know, it has to do with the other and everything is interconnected. knowledge evolved. (Peter van Els)
Ps: Dutch version of the article can be found if you click on the colored name Dhr.Jacob Slavenburg.Gnosticism: knowing from the inside.    Gnosticism is the Greek word for knowledge, or understanding. Not outward (cognitive) knowledge, but a ‘knowing from within.’ In that sense, Gnosticism is as old as mankind. From the time of his conception, mankind has been carrying this intuitive knowledge within himself. However, over the centuries, he has increasingly lost awareness of his inner knowing.

dinsdag 17 januari 2017

Sorry mensen, mooier en beter kan ik het niet maken.

        Sorry mensen, mooier en beter kan ik het niet maken. 


Terwijl de winter, buiten, in al zijn hevigheid neerdaalt, gaan mijn gedachten naar al die mensen die nu de kou moeten trotseren, onder erbarmelijke omstandigheden. Gaan mijn gedachten naar oorlogsvluchtelingen, die aan hun lot overgelaten worden, op de Griekse eilanden, de Balkan en andere plaatsen, waar politiek Europa hun handen niet aan wil verbranden en liever wegkijkt. Politiek Europa heeft met geld van de burger, zich vrij gekocht en vermijdt zoveel mogelijk deze onmenselijke situatie, net zoals de media, die er nauwelijks aandacht aan wil besteden. Gelukkig zijn er nog goede organisaties, zoals Artsen zonder Grenzen, die er veel aan doen, om die mensen van een warm onderkomen te voorzien. Hulde aan zulke organisaties, die opkomen voor de noodlijdenden, zieken en zwakkeren in onze samenleving.

vrijdag 13 januari 2017

Sorry folks, nicer and better i can not make.

 Sorry folks, nicer and better i can not make.


While the winter, outside, descends in all its severity, thoughts go to all those people who now have to face the cold, under miserable conditions. Thoughts go to war refugees who are left to their fate, the Greek islands, the Balkans and other places, where political Europe does not want to burn their hands and would rather look away. Politics Europe with money from the public, bought thereself free and avoid as much as possible this inhumane situation, like the media, which hardly will pay attention to. Fortunately, there are good organizations such as Doctors Without Borders, which do much to provide people with a warm shelter. Tribute to such organizations which stand up for the needy, the sick and the disadvantaged in our society.

woensdag 11 januari 2017

Help refugees who are now out in the cold.


Help de vluchtelingen die nu in de kou staan.           Een brief aan:
Geachte respectvolle organisatie Bootvluchteling, Human Right Watch, Amnesty, Vluchtelingenhulp, Save The Children, Artsen Zonder Grenzen en een enkele  Politieke Partij.

Heb gisteren een kort mailtje gestuurd naar uw voorzitster Annerieke om het
volgende.

Het weer is heel slecht, enkele dagen geleden vroor het en het is er stervend koud en wij, Europa laten die mensen over aan hun lot. Ze leven daar hoofdzakelijk in tentjes. Verschrikkelijk, onmenselijk en ongehoord. Het raakte mij diep en ben wat gaan bellen, maar kwam nergens.

zondag 8 januari 2017

Mutual Respect

                                                          Mutual  Respect.
                                       

Something we all should do more, especially in an anonymous world. Mutual respect, even if you do not share the same opinion. Listen respectfully to others, they have also an opinion.


                                                    Some Respect Quotes.


If we desire repect for the law, we must first make the law respectable.
The bond that links your true family is not one of blood, but of respect and joy in each other's life.
One of the most sincere forms of respect is actually listening to what another has to say.
When you practice gratefulness, there is a sence of respect toward others.
Respect for ourselves guides our morals, respect for others guides our manners.
We don't need to share the same opinions as others, but we need to be respectful.
A child who is allowed to be disrespectful to his parents, will not have true respect  anyone.
If we lose love and selfrespect for each other, this is how we finally die.
I respect my limitations, but I don't use them as an excuse.

Peter van Els                                            Blogpost:                                     Video peacemessage: 

dinsdag 3 januari 2017

We are united, in love, peace, respect, light and wisdom.                                                    Our Video  Peacemessage

                                                            Facebook