woensdag 31 mei 2017

Meer Massa Vernietigingswapens

Meer Massa Vernietigingswapens
Op 25 mei bracht Donald Trump, de President van Amerika een bezoek aan Brussel en de Nato. Zijn bezoek kwam erop neer, dat Europa zijn afspraken moet nakomen en meer massa vernietigingswapens moet kopen, voor de veiligheid en democratie van de westerse wereld. Op een lompe, arrogante en respectloze manier schoffeerde hij Amerikaans beste en loyaalste bondgenoten.