donderdag 23 februari 2017

Een Beetje Meer Matriarchisme en Egalitarisme.

Een Beetje Meer Matriarchisme  en Egalitarisme.


Geef vrouwen meer een kans om de wereld van morgen te realiseren, want tot nu toe heeft  mannelijke dominantie  niet het beloofde Koninkrijk gebracht, heeft niet het Paradijs op Aarde gebracht, wat er daadwerkelijk wel is, maar niet gezien wordt. Niet de wereldvrede, waar elk verstandig mens naar streeft en verlangt. Opmerkelijk is de cruciale rol van de man en wat heeft deze  mannelijke dominatie ons gebracht?Onze geschiedenis is hoofdzakelijk bepaald door enkele mannen, die zich onweerstaanbaar aangetrokken voelen tot de macht, vanuit een bepaald oerinstinkt. Niet alle mannen zijn daar vatbaar voor, maar de man is er meer vatbaar voor dan de vrouw. De vrouw is in de hele geschiedenis neergezet als dienend en minderwaardig, wat volkomen onterecht  en uiterst verbazingwekkend is.


Een man is van oorsprong o.a. meer een jager, verzamelaar, beschermer en heeft aanvullende eigenschappen voor  de gemeenschap. Moet daardoor kundig zijn en specfieke eigenschappen hebben, zoals kracht, uithoudingsvermogen, goede oriëntatie, intelligentie, vindingrijkheid, bereidheid om risico's te nemen, overlevingsvermogen. En vele andere eigenschappen.


Competatief, concurrerend, winnen, succes, macht, risico's nemend, agressie en criminaliteit stimuleren testosteron en adrenaline, waarmee een verslavend mechanisme in gang gezet wordt  en waardoor macht, hebzucht, egoïsme en corruptie, bijna automatisch meer gestimuleerd worden. 


De machthebbers en elite weet dat maar al te goed, want daarom worden er vaak verkiezingen gehouden na 4 jaar ambsttermijn. Een zeer goede maatregel, ware het niet, dat bijna al de politieke partijen hetzelfde establishment vertegenwoordigen.


Macht en hebzucht bevredigen nooit en men verlangt altijd naar meer, zonder ooit bevrediging te vinden. Macht en hebzucht corrumperen, totale macht en hebzucht corrumperen totaal. Minder is meer.


Vrouwen zijn minder egoïstisch, minder agressief, minder crimineel, minder vatbaar voor corruptie, meer toekomstgericht, meer sociaal, voorzichtiger, meer gericht op de samenleving. Er zijn natuurlijk uitzonderingen, maar die bevestigen de regel.


Het Matriarchaat is een hypothetische maatschappijvorm waarin vrouwen en vrouwelijke cultuur, met name op basis van hun moederschap, domineren. Een  maatschappij waarin vrouwen een leidinggevende rol op economisch, politiek en maatschappelijk gebied spelen. 


Het egalitarisme duidt meestal op het geloof dat mensen gelijk zijn of zouden moeten zijn in een bepaald opzicht met betrekking tot politieke besluitvorming. Meer bepaald het geloof dat er geen relevante verschillen tussen mensen zijn, waarbij verondersteld kan worden dat één persoon een groter inherent recht op iets zou hebben dan de ander. Die gelijkheid kan verschillende vormen aannemen, van politieke gelijkheid, tot sociale gelijkheid en gelijkheid van mogelijkheden.Een samenleving die niet doordrenkt is van macht, maar waarin vrouwen een centrale rol spelen. Waar seksen gelijkwaardig zijn aan elkaar en waar liefde en respect een prominente basis heeft en de fundamenten zijn voor een eerlijke, rechtvaardige samenleving. Met universele sociale ontwikkeling en met universele waarheden. Met culturele evolutie en met geloof in vooruitgang.


Een evolutie, geen revolutie, want revoluties leiden vaak naar anarchie en maakt de weg vrij voor mogelijke nieuwe dictaturen. 


De rol van de vrouw in enkele revoluties is opmerkelijk, zoals in de tijd van de Franse en Russische Revolutie. Voor de Franse vrouw was haar rol in de Franse Revolutie, vooral tussen 1789 en 1795, .
Bij de Russische Revolutie was er sprake van  een reeks van revoluties.

Aan de basis ligt de strijd voor de rechten van de mens en tegen het vorstelijk absolutisme. Door stijging van prijzen, groot gebrek aan voedsel, brandstof, ontstond er grote onvrede.  


Laten vrouwen en mannen wederom samen marcheren, op een vredelievende manier, om werkelijke veranderingen te verwezenlijken. Bij een vrouwendemonstratie gaan andere energieën gepaard, minder agressie en wekt ook minder agressie op bij de orde handhavers. 


Wij staan aan de vooravond van zeer ingrijpende en toekomst bepalende gebeurtenissen, die dramatische gevolgen kunnen hebben voor de hele wereldbevolking en de Aarde. Soms lijkt het dat het tij kan keren, in het voordeel van de samenleving,  met het 'teruggeven van de macht aan het volk'.


Meer dan ooit in onze geschiedenis, worden wij gevoed door slechte wereldleiders die verkeerde ingrediënten gebruiken, zoals haat, angst, woede, egoïsme, macht, hebzucht, onderdrukking en armoede. 


De samenleving wordt helaas niet gevoed door goede leiders die liefde, empathie, voorspoed, respect, individuele vrijheden en verantwoording, welvaart en voorspoed voor alles wat leeft, als hoofdgerecht aanbieden.   


In het dierenrijk zijn matriarchaten een geregeld voorkomend verschijnsel. Olifanten leven bijvoorbeeld in familiegroepen die door een matriarch geleid worden. Opvallende voorbeelden vinden we ook bij bijen en mieren. De bonobo-apen zijn van de matriarchaal levende soorten het nauwst aan de mens verwant.


Wij mensen kunnen veel leren van de Bonobo's en dan hoeven we sexueel gedrag alleen maar in te vullen door liefde. Bonobo's hebben een vrouwelijke structuur, waar problemen sociaal (sexueel) worden opgelost. Wanneer na corrigerend gedrag, de onruststoker/ster, nog steeds de gemeenschap negatief beïnvloed wordt hij/zij, collectief door de vrouwelijke afgevaardigden uit de groep gezet en wordt pas weer geaccepteerd, wanneer zijn/haar gedrag acceptabel is voor de gemeenschap.

Slotwoord.


Volgens mijn relatieve waarheid leven we vanaf het begin in leugens en in leugens vind men geen waarheid. Daarom zijn we dolenden en zijn we de weg kwijt. Blind in het land der blinden.

Een geëvolueerde toekomst voor de mensheid is alleen mogelijk, wanneer wijze mensen de gedraaide geschiedenis, op waarheidsgetrouwe bevindingen zouden herschrijven, zodat de mensheid eindelijk echt kan evolueren, anders zal de geschiedenis zich blijven herhalen.......

Laat nu de tijd zijn, om hogere waarheden te ontwikkelen, en word werkelijk vrij.


Lanaria Amberkira.                                                                                            Video peacemessage:     23-02-2017

2 opmerkingen:

  1. Mooi streven! Laten we bij het onderwijs beginnen. Jong geleerd is oud gedaan. We moeten samenwerken met visie en toekomst gericht. We laten zoveel potentieel en talent en oplossingen voor de problemen braak liggen. Zoo erg jammer!

    BeantwoordenVerwijderen
    Reacties
    1. Dank U voor uw reactie en het is inderdaad goed, wanneer we bij het onderwijs beginnen. Onderwijs is het meest krachtige wapen dat je kunt gebruiken om de wereld te veranderen.(Nelson Mandela)

      Verwijderen