donderdag 2 februari 2017

UNITE, ORGANIZE, BUILD BRIDGES AND CONNECT.

UNITE, ORGANIZE, BUILD BRIDGES AND CONNECT.


Verdeeldheid en grofheid neemt snel toe. Normen en waarden vervagen. Zusters en broeders die liefde in hun hart dragen en er zijn er velen, verenig en organiseer U en snel. Verdeel en heers door chaos.


Division and brutality is increasing rapidly. Norms and values fade away. Sisters and Brothers who carry love in their hearts and there are many, Unite and Organized and fast. Divide and conquer by chaos.


Lanaria Amberkira                                                 Blogpost:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten