maandag 8 juni 2020

Proposal: Lower the VAT


Geen fotobeschrijving beschikbaar.


The economy is shrinking everywhere. Proposal: Lower the VAT. In the Netherlands this is 21%. Drop that to 6% for now. The knife then cuts from two sides. Citizens also suffer, and products become cheaper for them and are likely to be able to consume more, and business will gain as products are sold more and labor increases. A win-win situation and an easy solution, which can be implemented quickly.De economie krimpt overal. Voorstel: BTW verlagen. In Nederland is dit 21%. Verlaag dat voorlopig tot 6%. Het mes snijdt dan van twee kanten. Burgers lijden ook, en producten worden goedkoper voor hen en zullen waarschijnlijk meer kunnen consumeren, en het bedrijfsleven zal winnen als producten meer worden verkocht en de arbeid toeneemt. Een win-win situatie en een makkelijke oplossing die snel kan worden geïmplementeerd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten