woensdag 29 maart 2017

Werkelijke Veroorzakers

                                                   

Werkelijke Veroorzakers


De grootste veroorzakers van deze wereldwijde ellende en extreme armoede is het Marktkapitalistisch en het neoliberalistisch systeem, waar hebzucht en deregulering hand in hand gaan, waar egoïsme als de hoogste deugd wordt gepresenteerd, wat de moraal van het zakendoen zichtbaar heeft veranderd en wat totaal is doorgeslagen. 


Samenleving moet niet Economie dienen, maar Economie moet  Samenleving dienen.
Telkens wordt het marktkapitalistisch systeem onderbelicht en krijgt het nauwelijks aandacht en we moeten gefocust blijven op de werkelijke veroorzakers en niet minderheden de schuld geven, of het slachtoffer uithangen, want wij zijn niet alleen slachtoffers, maar ook zelf verantwoordelijk voor ons denken en doen.

Opmerking: Sinds mensenheugenis zijn mensen onderdrukt en hadden/hebben enkelen de macht en willen niets liever dan macht behouden, of versterken en niets is veranderd vanaf het begin.

Sinds Milton Friedman het marktkapitalisme en een beperkte overheid heeft geïntroduceerd, waar hij in 1976 de nobelprijs mee won, voor economie, is  democratie een stervende zwaan. Friedman is de grondlegger van het monetarisme en adviseur van Ronald Reagan's presidentschap. Samen met Margaret Thatcher en Reagan verdedigde zij;  Minder overheidsrechten , minder regelgeving, een meer robuuste vrije markteconomie, Brits en Amerikaans buitenlands beleid dat had als, zijn onofficiële motto , " MACHT IS RECHT", en wat totaal is doorgeslagen.

Economie, banken, olie en de dollar moeten ten koste van alles, zelfs oorlogen, verdedigd worden.

Al onze regeringen, of het nu links, rechts, liberaal is, het  maakt niet uit, zij zijn allemaal marionetten geworden van dit systeem, waar de bevolking meer en meer de dupe van is geworden en dit is nou "De Grote Onvrede" geworden, van het volk. Dit is de reden, waarom de bevolking massaal "Nee" heeft gezegd tegen dit Europa en tegen het establishment en tegen de gevestigde politieke partijen. Economische belangen zijn  totaal doorgeslagen.

De EU is een Economische Unie, die ons inderdaad veel heeft gebracht, zoals vrede en welvaart. Maar nu wordt het tijd dat de EU, het establishment en de economie de mensheid dient, want de vrede, welvaart, veiligheid staan nu onder zware druk, veroorzaakt door dezelfde instanties.

Woedende verontwaardiging omzetten in Politieke Veranderingen 


Minder ongelijkheid, vooral tussen vrouwen, mannen en lonen, minder werkloosheid en economische malaise. Minder gericht op bedrijven, meer gericht op de mensen. Met nadruk op waarden zoals Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap en Soevereiniteit.  Herdemocratiseer, hierbij is het van groot belang, dat de oude Instituties die tot corruptie en crisis hebben geleid, onder de controle van burgers moeten komen staan.  Naast democratisering veel nadruk op antifraude maatregelen en corruptiebestrijding. Invoering basisinkomen en sociale huisvesting, privatisering van staatseigendommen moet worden gestopt en sociale zekerheden heropgebouwd, zoals diverse zorgvoorzieningen, onderwijs, pensioenfondsen etc. Samenwerken op terrein van belastingen en corruptie bestrijding. Veel minder inzetten op bedrijven. Geen fort Europa. Wederzijds respect voor vrede, solidariteit, respect met andere volken, landen en culturen. Legaliseer Marijuana. Veel meer inzetten op milieu en natuur en gericht op de toekomst voor volgende generaties.

Samenwerking voor vrede, voorspoed, vrijheid en welzijn en indien die bedreigd worden zoals nu, om die gezamenlijk te weerstaan, hand in hand, als één, als één ras, het menselijk ras.


Te Grote Ego's  

(We hebben een beetje ego nodig, voor ons zelfvertrouwen en overleving)


Wat onze samenleving ook enorm bedreigd, buiten het afschuwelijk extremistische jihadistische gedachtengoed, zijn de grote Ego's die leiders zijn van sommige landen en die door het volk gekozen zijn. Grote megalomane narcisten die meer macht naar zich toe trekken, die niet tegen kritiek kunnen en die oppositie, vrije pers en volk meer willen onderdrukken. Mannen die succes hebben en geadoreerd worden en door hun succes veel meer testosteron en adrenaline aanmaken, dan gezond is en wat uiterst verslavend is.

Macht en hebzucht corrumperen altijd en totale macht corrumpeerd totaal, daarom heeft macht maar een beperkte houdsbaarheidsduur, en de narcist wil altijd meer macht en meer zijn eigen gelijk en daardoor mogelijk ons grootste gevaar voor onze broze democratie en vrede is en die totaal zijn doorgeslagen.

Blijf wakker, luister naar je geweten en je innerlijke stem.

Omdat er zoveel gebeurd in de wereld, dwalen we af, maar het blijft  van belang om de werkelijke veroorzakers, (marktkapitalisme en Ego's) van deze ellende in het oog te houden en daar al onze aandacht op te blijven vestigen, om politieke en menselijke veranderingen door te voeren voor een betere en milieuvriendelijke samenleving.

"Verdeel en Heers, door Chaos" 


Gaius Julius Caesar (12/13 juli ± 100 v.Chr. -- 15 maart 44 v.Chr.) was een Romeinse politicus, generaal, schrijver en meester strateeg en hanteerde « Divide et impera » tegen de Gallische stammen, waarvan de belgen de dappersten waren, om ze te overwinnen. Het bleek een zeer succesvolle formule, die tot op heden gehanteerd wordt, want men weet ook, dat het volk met velen is en de machthebbers met weinigen.  


NIEMAND IS PERFECT, GOED IS GOED GENOEG.


Lanaria Amberkira 29-03-2017
Blogpost:
Video peacemessage:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten