dinsdag 1 november 2016

DE VERWURGING VAN DE SAMENLEVING.

 
DE VERWURGING VAN DE SAMENLEVING.


Elk jaar wordt de werkdruk hoger en het loon stijgt niet en staat onder druk, vanwege de zogenaamde goedkope arbeidskrachten elders. De mensen moeten langer werken, terwijl de pensioenuitkeringen elk jaar omlaag gaan. Elke dag afvragen, of er genoeg eten is, of de rekeningen en de belasting betaald kunnen worden. Of er morgen nog werk is en ze nog een dak boven hun hoofd hebben.


Enorme werkdruk, lage lonen, onzekerheden over baan/ toekomst. Afvragen of er morgen genoeg te eten is en of de rekeningen en belastingen kunnen betaald worden.
Bovendien worden alle sociale verworvenheden systematisch afgebroken en geprivatiseerd, of uitbesteed. waardoor het geld waar het voor bestemd is al grotendeels besteed is en naar aandeelhouders en bestuurders gaan die megolomaan gedrag vertonen en compleet geen binding hebben met de sociale samenleving.

LEGALE CORRUPTIE en  het ULTIEME EXTREMISME.

Onze  volksvertegenwoordigers vertegenwoordigen ze wel de burgers die hun hebben gekozen???? En hebben ze nog bestaansrecht?? Media is niet onafhankelijk, Regeringen zijn niet onafhankelijk, waar is onze vrijheid????

VRAAG U ZELF AF OF DE REGERING WERKELIJK VOOR ONS WERKT, ANDERS HEBBEN ZE GEEN BESTAANSRECHT EN ZIJN ZE FAILLIET?

NIEUWE DEMOCRATIE, NIEUWE EVOLUTIE VOOR MEER MENSELIJKHEID.

GARANTIE VOOR EEN BETERE WERELD IS ER WANNEER HET VOLK GEVOED WORDT MET VOORSPOED, WELZIJN, ONDERWIJS VOOR ALLEN, GENOEG LOON, WANT ER IS GENOEG, VOOR IEDEREEN BEHOEFTEN, MAAR NIET VOOR IEDEREEN HEBZUCHT.                                                    
DAN ZOUDEN ER MEER MENSEN TEVREDEN ZIJN, GELUKKIGER,MEER TOLERANTIE, ACCEPTATIE. MINDER OORLOGEN, KORTOM EEN BETERE WERELD. MEER LEVEN, DAN OVERLEVEN.

VANDAAR EEN GEWELDLOZE LIEFDEVOLLE BEWEGING, OM WERKELIJKE VERANDERINGEN DOOR TE VOEREN, VOOR HET VOLK, VOOR MOEDER AARDE, VOOR ONS NAGESLACHT. HET IS EEN MORELE VERPLICHTING EN MET LIEFDE , REPECT EN VERBINDEN,VERENIGEN WIJ ALLEN, ONDER EEN COLLECTIEVE BEWEGING .
BOVENDIEN IS HET GOED VOOR DE ECONOMIE, WANT MEER GELD, MEER CONSUMISME, MEER JOBS, GOED VOOR IEDEREEN, WELVAART EN WELZIJN.

Geen probleem wanneer mensen meer verdienen, maar het is  extreem, het is het extreemste extremisme dat er bestaat.
  
Lanaria Amberkira       https://www.facebook.com/stoptheselfishnessofgreed

Geen opmerkingen:

Een reactie posten