dinsdag 1 november 2016

             DE WAKKERE ONTWAKENDEN.

DE ONTWAKENDEN ZIJN WAKKER, MAAR ZIJN ZE WERKELIJK WAKKER? WANNEER ONTWAKENDEN ECHT WAKKER ZOUDEN ZIJN, ZOUDEN ZE VERBINDING ZOEKEN, MET ANDERE ONTWAKENDEN.

Het grote EGO en het grote eigen gelijk staan in de weg, voor echte veranderingen, voor echt ontwaken. Echte ontwakenden weten dat verschillen niet belangrijk zijn, dat EGO niet belangrijk is, maar dat 'het ideaal' wat ontwakenden wakker hebben gemaakt belangrijk is en dat we door middel van liefde en respect echt kunnen ontwaken en verbinden en verenigen.Samen staan we sterk en alleen zijn we verdeeld in onze eigen wakker zijn. Wakker worden betekent ook, accepteren dat mensen hun eigen tempo hebben en nog slapenden zijn, onwetend zijn, bang zijn, kwaad zijn, angst hebben, ontkennend zijn, een groot EGO hebben.

Door samen te werken, kunnen ontwakenden, met hun eigen talenten en gaven, elkaar versterken en de niet ontwakenden proberen wakker te maken en zaadjes strooien in de hun verstrooide harten. In ieder zit liefde, in ieder zit respect en de liefde voor Moeder Aarde en de liefde voor de medemens.

"Er zal een dag komen dat mensen van alle rassen, kleuren en geloofsovertuigingen hun verschillen opzij zullen zetten".(Native American voorspelling)

Ieder weldenkend mens wil voorspoed, vrijheid, vrede, liefde, vreugde, zuiverheid, kalmte, empathie, gulheid, waarheid, compassie en vertrouwen.

Waarom worden we dan nog steeds gevoed met verkeerde ingrediënten????

VERBIND EN VERENIG, VOOR WERKELIJKE VERANDERINGEN, IN HET VOORDEEL VAN ONZE SAMENLEVING EN NIET VOOR DE ENKELEN DIE ONS ONDERDRUKKEN, TIRANISEREN, MANIPULEREN, ALLE RIJKDOM VOOR HUNZELF HOUDEN EN WIJ (HET VOLK), MEER EN MEER MODERNE SLAVEN WORDEN VAN EEN CORRUPT EN WETTELOOS SYSTEEM.

GENOEG IS GENOEG, WE KUNNEN ECHT GAAN VOOR WERKELIJKE VERANDERINGEN . VERENIG EN VERBIND VOOR EEN LIEFDEVOLLE, RESPECTVOLLE, BETERE, EERLIJKE, RECHTVAARDIGE SAMENLEVING.

GOED EN KWAAD .( KAHLIL GIBRAN)
"VERTEL ONS OVER GOED EN KWAAD" VROEGEN DE OUDSTEN VAN DE STAD. EN HIJ ANTWOORDDE:
"OVER HET GOEDE KAN IK SPREKEN, OVER HET KWADE ECHTER NIET. WANT WAT IS HET KWADE ANDERS DAN HET GOEDE DAT WORDT GEKWELD DOOR ZIJN/HAAR EIGEN HONGER EN DORST?

ALS HET GOEDE HONGERT, ZOEKT HET ZIJN VOEDSEL ZELFS IN DUISTERE SPELONKEN EN ALS HET DORST, DRINKT HET ZELFS VAN DODE WATEREN.
MEN IS GOED, WANNEER MEN STREEFT OM HET 'IK' OP TE GEVEN EN MEN IS SLECHT, WANNEER MEN ZOEKT NAAR PERSOONLIJK GEWIN.
HEEFT DE VRUCHT HET RECHT TEGEN DE WORTEL TE ZEGGEN: 'WEES ALS IK, RIJP EN VOL, EN GEEF STEEDS VAN JE OVERVLOED?' GEVEN IS VOOR DE VRUCHT EEN BEHOEFTE, ZOALS ONTVANGEN DAT IS VOOR DE WORTEL."

LANARIA AMBERKIRA https://www.facebook.com/stoptheselfishnessofgreed

Geen opmerkingen:

Een reactie posten