dinsdag 1 november 2016

Organisaties verenig en verbind met elkaar.

Organisaties verenig en verbind met elkaar.

Geachte respectvolle..........

Er zijn zovele goede organisaties en zoveel individuen die allemaal hetzelfde willen, vrede, voorspoed voor iedereen en respect voor Moeder Aarde, maar helaas verbinden en verenigen we ons nog niet als een collectieve beweging, waar ieder vanuit hun eigen kracht en hun eigen talenten en interesse samenwerken. Wanneer dat zou gebeuren en liever vandaag dan morgen, zou er vrede zijn en zou het afgelopen zijn, met het grote onrecht wat de wereldgemeenschap en Moeder Aarde wordt aangedaan, door de elite. Wanneer dat gebeurt zou er dezelfde dag vrede zijn.

Er zal een dag komen dat mensen van alle rassen , kleuren en geloofsovertuigingen hun verschillen opzij zullen zetten. (Native American prediction)


Zoveel goede organisaties, zoveel kennis en elke organisatie weet hoe de wereld van vandaag eruit ziet, wie het wereldgebeuren bepalen en hoe onze toekomst eruit gaat zien, wanneer de elite door kan gaan, waarmee ze bezig zijn. Het is een morele verplichting, voor onze aarde en voor ons nageslacht, wanneer regeringen corrupt en wetteloos zijn, om als gemeenschap, als ÉÉN op te staan en het niet meer te accepteren. Op een geweldloze manier, op te staan voor werkelijke veranderingen in het voordeel van de gemeenschap.

Onlangs is er een vergadering geweest, van de Bilderberggroep. (wat doen onze VOLKSVERTEGENWOORDIGERS daar?). Waar ze o.a. hebben besloten de vrijheid van computergebruik te beveiligen in hun voordeel natuurlijk. Meer controle, minder mogelijkheden om te verbinden en makkelijker om een organisatie, of individu aan te wijzen , als terrorist, of als gevaar voor de samenleving. ( De media bereidt ons al voor op deze toekomstige beperkingen, door negatieve berichtgevingen.)

Er is maar een werkelijk groot gevaar en dat is de geheime agenda van de schaduwregering, van de elite.

TISA en TTIP  hebben vergaderingen gehouden, over hoe voedsel- en de pharmacie-industrie ons openlijk en wettelijk kunnen  vergiftigen en waar de banken en het bedrijfsleven nog meer vrijheid krijgen, minder regelgeving, minder rechten voor de mensheid en meer rechten en bescherming, voor bank- en bedrijfsleven.

Het Schaduwkabinet, de Multi Nationals, onze Volksvertegenwoordigers, hebben het maar druk met vergaderen, hoe men nog meer haat, verdeling, onderdrukking, chaos en angst kan verspreiden. De gemeenschap is tot het bot verdeeld en staat lijnrecht tegenover elkaar, allemaal georkestreerd en bewust gecreërd.

Organisaties verenig en verbind met elkaar. Verenig, verbind vanuit liefde, vrijheid, respect, wijsheid, voor onze Aarde en ons nageslacht.

Zoveel goede organisaties, die allemaal maar één ding willen en dat is vrede, voorspoed, menselijkheid en respect voor Moeder Aarde.
Greenpeace, Wwf, against Monsanto en nog meer milieu- en natuur organisaties, niet politiek getint, maar wat heeft tegenwoordig niet meer met politiek te maken, alles is verbonden met elkaar. Werk samen, om te bewerkstelligen waarvoor jullie vechten. Een schone Aarde, respect voor dieren en natuur. Vecht met vereende krachten, op een vredelievende manier.

Amnesty, Human Right Watch, Save The Children, Dalai Lama en andere organisaties, voor mensenrechten, verenig en verbind. Werk samen , kom bijeen en bewerkstelling waarvoor jullie vechten, op een vredelievende manier.

Anonymous, We are Change, Occupy, en andere organisaties, probeer op allerlei mogelijke manieren ze te saboteren, val hun systemen aan. Beveilig de goede organisaties.

Anti oorlog organisaties, oud soldaten en veteranen, die vechten voor vrijheid en niet hun oorlogen, ontneem hun instrumenten. Verzamel en probeer de soldaten, geheime diensten, politie te overtuigen. Zonder hun instrumenten, zijn ze tandloos.
Dit is vermoedelijk de belangrijkste en moeilijkste taak om te realiseren.

Onafhankelijke media, verenig en verbind. Voorzie de wereldbevolking van waarheidsgetrouwe informatie en tackle de leugenachige en gemanipuleerde media.

Goede Politieke Partijen, verenig en verbind. Stop deze corrupte regeringen. (Macht corrumpeert en totale macht corrumpeert totaal, dus daar zou in de toekomst beter naar gekeken moeten worden, zodat dit fenomeen wordt uitgesloten)

Avaaz, Care2, SumofUs, verenig en verbind. Zodat we nog meer handtekeningen en petities kunnen verzamelen en zo de druk vergroten, om te stoppen met hun corruptheid en om af te treden.

Alle organisities, zend uw beste mensen uit die verantwoording kunnen nemen, ga zitten aan een ronde tafel, vergader, overleg, kom tot elkaar en verbind en verenig. Doe het op korte termijn, pak uw telefoons en maak afspraken, in hemelsnaam zet uw eigen belangen opzij en kom gemeenschappelijk op, voor onze samenleving, voor Moeder Aarde.

Er is maar een wereld, een leven, een menselijk ras.

Kind regards.
White Rose Evolution. Peter van Els ( Lanaria Amberkira)
https://www.facebook.com/stoptheselfishnessofgreed
http://whiteroseevolution.weebly.com/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten